Friday, July 8, 2011

Ammusvaraston ikkuna / magazine window

Joka kerta tulee kunnioittava olo, kun ajattelee, että sodan melskeessä jotkut ovat tämänkin varaston ja viereiset ammuspatterit rakentaneet - jo 70 vuotta sitten.I feel very humble, when I think, that some people build this magazine during the World War 2 - 70 years ago.

1 kommenttia / comments:

SURFER said...

oh really