Sunday, November 18, 2012

Jäljelle jäänyt / leftover

2 kommenttia / comments:

Sara said...

Hello Mari. It is always so serene, calm, peaceful here on your blog.

Ari said...

Hyvä kuvallinen muisto kesästä.