Friday, January 19, 2018

Lux Helsinki 2018 - Subliminal

SWÄG / Marko Vierimaa & Joonas Toivonen (FIN)Subliminal

SWÄG on tamperelainen audiovisuaaliseen taiteeseen ja tapahtumajärjestämiseen keskittynyt kollektiivi, joka on toiminut vuodesta 2004 alkaen. SWÄG on toimintansa aikana järjestänyt satoja elektronisen musiikin ja visuaalisen taiteen tapahtumia. Kollektiivi on tehnyt visuaalisia tilateoksia laajasti kotimaassa sekä myös ulkomailla, muun muassa Nykytaiteen museo Kiasmaan, Jyväskylän ja Rovaniemen taidemuseoille, Lux Helsingille, Balta Nakts -festivaalille Riikaan sekä useille eri tapahtumille ja festivaaleille.

“Subliminal on teos, joka käsittelee tilan havainnointia ja sen hallintaa. Abstraktit geometriset, merikontin sisään avautuvat simuloidut kolmiulotteiset tilat yhdistyvät tekoälyn tuottamaan, hyperkaupallisesti koulutettuun piilotajunnalliseen datavirtaan”, kuvailee Joonas Toivonen.0 kommenttia / comments: